LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 17
Odwołanie funkcji do samej siebie to

A.
B.
C.
D.