LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 22
Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie

A.
B.
C.
D.