LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 33
Debugger to program służący do

A.
B.
C.
D.