LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 36
Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
A.
B.
C.
D.