LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 6
Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
A.
B.
C.
D.