LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 21
Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?

A.
B.
C.
D.