LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 6
Największa ilość związków o działaniu antyoksydacyjnym zawiera olej z oliwek otrzymywany metodą

A.
B.
C.
D.