LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 2
Właściwości absorbcyjne maści uwarunkowane są obecnością w podłożu

A.
B.
C.
D.