LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 23
Określenie "substancja jest rozpuszczalna we wrzącej wodzie, trudno rozpuszczalna w wodzie i etanolu 96% v/v" oznacza, że aby wykonać 100g wodnego roztworu tej substancji, należy ją rozpuścić

A.
B.
C.
D.