LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 36
Podaj ilości wody niezbędną do sporządzenia 200,0g odwaru.
A.
B.
C.
D.