LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 3
W jaki sposób należy postępować, aby wykonać lek według podanej recepty?
A.
B.
C.
D.