LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 38
Emulsję stężoną sporządza się, wykonując

A.
B.
C.
D.