LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 31
Jeżeli rozdrobnienie surowca wyklucza obecność ziaren większych niż 3,15 mm i mniejszych niż 1,6 mm, należy użyć (sita wg FP VI)

A.
B.
C.
D.