LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 4
Na ile minut należy włączyć laminarny przepływ powietrza w loży, przed przystąpieniem do pracy w warunkach aseptycznych?

A.
B.
C.
D.