LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 33
Dobór pistla do moździerza wymaga uwzględnienia

A.
B.
C.
D.