LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 24
Oznaczenie straty masy po suszeniu substancji roślinnej wymaga użycia:

A.
B.
C.
D.