LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 37
Która czynność nie jest wykonywana każdorazowo przy uruchamianiu wagi elektronicznej?

A.
B.
C.
D.