LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 8
Nieprawidłowa kalibracja wagi jest przyczyną błędu

A.
B.
C.
D.