LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Określenie "IU" przy wartości liczbowej oznacza

A.
B.
C.
D.