LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Postać leku stosowana zewnętrznie, która może być stosowana w celu uzyskania działania ogólnego, to

A.
B.
C.
D.