LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 8
Inwazyjnym wyrobem medycznym jest

A.
B.
C.
D.