LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 4
Który z wyrobów medycznych powinien być przechowywany w hermetycznym opakowaniu?

A.
B.
C.
D.