LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 32
Zjawiskiem nieodwracalnym zachodzącym podczas przechowywania emulsji o/w jest

A.
B.
C.
D.