LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Podaj maksymalną ilość leku recepturowego w postaci proszków niedzielonych, którą może zapisać lekarz na recepcie w ramach jednej opłaty ryczałtowej

A.
B.
C.
D.