LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Lekiem przeciwgorączkowym, który może być stosowany u dziecka w wieku 6 lat, jest

A.
B.
C.
D.