LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 26
Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest

A.
B.
C.
D.