LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 16
U dziecka gaworzenie, czyli wydawanie dźwięków będących kombinacją różnych głosek, występuje

A.
B.
C.
D.