LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 4
Opiekun medyczny zauważył, że pacjentka z chorobą Parkinsona ma trudności z trzymaniem moczu. W jaki sposób opiekun powinien rozwiązać problem związany z nietrzymaniem moczu?

A.
B.
C.
D.