LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
U chorego leżącego należy wykonać mycie całego ciała w łóżku. Przed wykonaniem czynności, opiekun medyczny powinien zapoznać się

A.
B.
C.
D.