LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Opiekun medyczny zdjął ciepły okład. Warstwę suchą powinien pozostawić na

A.
B.
C.
D.