LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 9
Pacjentka leżąca, z powodu założonego opatrunku ma ograniczony zakres ruchów prawej kończyny górnej. Zdejmowanie górnej części piżamy należy rozpocząć od

A.
B.
C.
D.