LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 34
Jak powinien zachować się opiekun, który zauważy, że pacjent nie przestrzega diety cukrzycowej?

A.
B.
C.
D.