LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 24
Do codziennego mycia skóry pacjenta leżącego należy używać mydła o pH

A.
B.
C.
D.