LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 31
Karmiąc pacjenta przez zgłębnik za pomocą strzykawki, 100 ml pokarmu należy podać w czasie

A.
B.
C.
D.