LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Na sali wieloosobowej, opiekun przed wykonaniem mycia całego ciała w łóżku, osłonił łóżko parawanem. W ten sposób opiekun zapewnił pacjentowi

A.
B.
C.
D.