LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
Zużyty worek na mocz należy wrzucić do worka na odpady w kolorze

A.
B.
C.
D.