LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 7
Pacjent leżący został wypisany ze szpitala. Aby zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn, opiekun powinien udzielić rodzinie pacjenta wskazówek dotyczących

A.
B.
C.
D.