LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 36
Opiekun medyczny wykonał toaletę całego ciała pacjenta w łóżku. Jak powinien postąpić ze stolikiem przyłóżkowym, po wyniesieniu sprzętu?

A.
B.
C.
D.