LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 26
Pacjentka po raz pierwszy została przyjęta do szpitala. Aby ułatwić jej adaptację do nowych warunków, należy

A.
B.
C.
D.