LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 17
Opiekun medyczny zauważa, że nowoprzyjęta do domu pomocy społecznej kobieta nie wychodzi z pokoju, odmawia spożywania posiłków, całe noce płacze, nie chce z nikim rozmawiać. W tej sytuacji opiekun powinien

A.
B.
C.
D.