LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 37
Opiekun medyczny opiekuje się starszą osobą. Pomaga w utrzymaniu czystości w otoczeniu, realizuje recepty. Jakiego wsparcia udziela opiekun?

A.
B.
C.
D.