LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 16
Wartość tętna 98 uderzeń na minutę jest objawem występowaniu u pacjenta

A.
B.
C.
D.