LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 16
Na rysunku budowy żołądka literą X oznaczono miejsce połączenia żołądka
A.
B.
C.
D.