LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 44
Kość jarzmowa jest elementem budowy

A.
B.
C.
D.