LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 39
Sprzętem pomocniczym dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z toalety, jest

A.
B.
C.
D.