LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 41
Łatwoślizgi służą do

A.
B.
C.
D.