LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 24
Ortezy stosuje się pomocniczo w profilaktyce

A.
B.
C.
D.