LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 18
Zabieg, który może wykonać opiekun medyczny, to

A.
B.
C.
D.