LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 6
Chora długotrwale przebywająca w łóżku ma trudności z przełykaniem posiłków. Które działanie opiekuna medycznego ułatwi chorej przełykanie?

A.
B.
C.
D.