LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 16
Pacjentce wymieniono worek na mocz. W jaki sposób należy postąpić z workiem zanieczyszczonym moczem?

A.
B.
C.
D.